Zorg aanvragen in 3 stappen: snel geregeld!

Zorg aanvragen bij de Thuiszorg de Verzorgers kan in slechts drie stappen. De inzet van de zorg wordt vervolgens snel door ons geregeld.

In vele gevallen kan dat per direct of op zeer korte termijn

  1. Wanneer u met ons contact opneemt via 0172-257131 of  middels ons contactformulier bellen wij u zo snel mogelijk op. Onze cliëntmanager of wijkverpleegkundige neemt uw wensen en gegevens op en maakt een afspraak voor een huisbezoek.
  2. Dit huisbezoek wordt vervolgens, uiteraard geheel afhankelijk van uw agenda, binnen enkele dagen gepland. Tijdens dit huisbezoek worden uw wensen besproken en welke ondersteuning hierop aansluit en binnen welke regeling dit geboden kan worden. Er wordt een indicatie gesteld of aangevraagd en er worden afspraken gemaakt over de inzet van de zorg (vaak binnen één of twee dagen, bij spoed nog op dezelfde dag) en wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Alles wordt in overleg afgestemd. U kunt er ook voor kiezen om (gedeeltelijk) particulier de zorg in te kopen. Wij hanteren aantrekkelijke tarieven. Ook is het mogelijk om arrangementen af te nemen. Bijvoorbeeld voor het wekelijks doen van de boodschappen of voor een periodieke schoonmaak. Maar ook waar het gaat om 24-uurszorg, bijvoorbeeld in de laatste levensfase of tijdens een crisissituatie, kunt u een beroep op ons doen.
  3. De cliëntmanager stelt een klein team van vaste medewerkers samen of zorgt dat uw zorg vanuit een wijkteam wordt geboden en de zorg kan per direct worden gestart zodra u dit wenst!