Tarieven

Onze tarieven hangen af van het type zorg en de nationaliteit van de zorgprofessional die u wenst. De maandtarieven zijn gebaseerd op de PGB zorg zwaarte classificaties uit de WLZ (De Wet Langdurige zorg) en starten bij een 4VV indicatie voor een inwonende zorgprofessional, type huishoudelijke hulp. Op basis van ons gratis intake gesprek bij u thuis, kunnen we een nadere kostenindicatie geven. De tarieven gaan uit van de werkzaamheden van een fulltime (voltijds) inwonende (zorg)professional. Zoals u zult begrijpen hebben de zorgprofessionals die u helpen de benodigde kwalificaties voor het door u gewenste type zorg. Wanneer u contact met ons opneemt, dan leggen wij u het concept uit en maken we het op maat voor u!

De WLZ zorg indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of die van het Zorgkantoor is van toepassing op onze diensten:

  • Verpleging of speciale zorg;
  • Persoonlijke verzorging; en
  • Begeleiding.

 

Bij een WLZ zorg indicatie van het CIZ / Zorgkantoor heeft u een monetair persoonsgebonden budget (geld) of een persoonsgebonden budget in natura.

  • Bij een monetair persoonsgebonden budget kunt u onze diensten daar direct uit financieren.
  • Bij een persoonsgebonden budget in natura zult u zelf voor de financiering zorg dienen te dragen.
  • Bij beide typen persoonsgebonden budget hoeven wij geen BTW in rekening te brengen. U dient wel een zorg indicatie van het CIZ / Zorgkantoor te overleggen.

 

De WMO indicatie van uw gemeente of die van het Zorgkantoor is van toepassing op onze dienst:

  • Huishoudelijke hulp.

 

Bij een WMO indicatie van uw gemeente of via het Zorgkantoor heeft u ook de beschikking over een persoonsgebonden budget.

  • Bij dit type persoonsgebonden budget hoeven wij geen BTW in rekening te brengen. U dient wel een WMO indicatie van de gemeente of van het Zorgkantoor te overleggen.

Heeft u geen Zorgkantoor / WLZ indicatie van het CIZ, geen medische verklaring of geen WMO indicatie van uw gemeente dan kunnen we nog steeds de zorg die u wenst leveren, maar zijn we genoodzaakt BTW in rekening te brengen.